29-30 Ιανουαρίου 2010 ημέρες δράσεων αλληλεγγύης στην αναρχοσυνδικαλιστική FAU (Γερμανία)

 

This entry was posted in Εργατικές ειδήσεις, Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις, Κείμενα-αφίσες της ΕΣΕ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.