Νίκη στον αγώνα των 300 μεταναστών εργατών: αφίσες και δράσεις

 
Σύμπραξη της ΕΣΕ Ιωαννίνων με antifa [i], ταπί και ψύχραιμοι και σύντροφοι/ισσες

This entry was posted in Απεργίες, Κείμενα-αφίσες της ΕΣΕ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *