Πορεία αλληλεγγύης στην κατάληψη Αντιβίωση – Τρίτη 10/9/2013,18:00, πρώην νομαρχία Ιωαννίνων

af-ekkenosi

This entry was posted in Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.