Μοίρασμα Αναρχοσυνδικαλισμού#6

Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου έγινε διπλό μοίρασμα (ένα το πρωί κι ένα το βράδυ) σε καταστήματα στο κέντρο των Ιωαννίνων, ιδιαίτερα σε αυτά του επισιτισμού, του 6ου έντυπου δρόμου "Αναρχοσυνδικαλισμός", που αφορά το σεξισμό που βιώνουν οι γυναίκες-εργάτριες στο χώρο εργασίας και πώς μπορούν να προστατευθούν από αυτόν.
Παρακάτω, το κείμενο σε μορφή PDF.
αναρχοσυνδικαλισμος 5 pdf

This entry was posted in Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *