Εκδήλωση-Παρουσίαση του Ημερολογίου των Εργαζομένων 2020

Εκδήλωση με θέμα συζήτησης τον τουρισμό με αφορμή την παρουσίαση του Ημερολογίου των Εργαζομένων 2020.

-Η έλευση του μαζικού τουρισμού στην Ελλάδα
-Ιστορική εξέλιξη των διακοπών μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης
-Μυθολογία του τουρισμού
-Συνθήκες εργασίας
-Εργατικά “ατυχήματα”
-Πως έγινε το Ρέθυμνο τουριστικός προορισμός
-Το πρόβλημα της στέγης λόγω της τουριστικοποίησης στο Ρέθυμνο (airbnb, υψηλά νοίκια)

Θα ακολουθήσει το καθιερωμένο καφενείο της Τσαγκαροδευτέρας

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις 18:30
στην κατάληψη Αντιβίωση

This entry was posted in εκδηλώσεις ΕΣΕ ιωαννινων and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.