Κάλεσμα στη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους/στις μετανάστες/ριες Παρασκευή 4/2/2022 στις 18:30 στην Περιφέρεια

pdf εδώ

This entry was posted in Διαδηλώσεις, Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.