Μικροφωνική και συζήτηση, Σάββατο 27/8/2011, Νομαρχία Ιωαννίνων στις 11:00

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΥΘΗΚΕ

ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΜΕ

Σάββατο 27/8 11:00 στη νομαρχία
Μικροφωνική & συζήτηση για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια
• Κυριακή 28/8 στις 21:00 εκπομπή της ΕΣΕ για το νέο νομοσχέδιο στο radio-i.org

Πρωτοβουλία φοιτητών από την ΕΣΕ

κατεβάστε το αφισάκι: Μικροφωνική-Συζήτηση για το νέο νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση

This entry was posted in Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *