Κυριακή 24 Νοέμβρη, Εκδήλωση-Συζήτηση στον α.κοι.χ.ι., ώρα 18:00.

Image3

This entry was posted in Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.