Καφενείο, Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 19.00, στην κατάληψη Αντιβίωση

Καφενείο οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 19.00, στην κατάληψη Αντιβίωση

This entry was posted in Καλέσματα - Δράσεις - Εκδηλώσεις and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *